Wspieramy projekt "Dekalog: dziesięć słów".

Dekalog:dziesięć słów.

Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka 
i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata.

– Jan Paweł II

Przesłanie:

Potrzeba dziś na nowo przypomnieć współczesnemu człowiekowi o niezmiennych prawach, które ukształtowały naszą cywilizację, pozostają aktualne mimo upływu tysięcy lat od momentu wręczenia ich przez Stwórcę człowiekowi.

 

Dla potrzebujących:

Przekazując przy pomocy słowa i muzyki niezmienne Słowa, dedykujemy i pomagamy tym, którzy cierpią, doświadczają na własnej skórze skutki odrzucenia Dekalogu z życia pojedynczego człowieka jak również z życia społecznego poszczególnych państw. 

 

Dla wszystkich:

Mimo upływu tysięcy lat słowo nie straciło na aktualności, dziś szczególnie trzeba je przypomnieć współczesnemu światu, w dobie wielkiego głodu Prawdy o trwałym szczęściu.

 

Wspieramy Projekt z całą gorliwością i zasobami. Więcej informacji na stronie projektu (poniżej).