Wspieramy Filmowy Ruch Ewangelizacyjny

#FRE

 

Filmowy Ruch Ewangelizacyjny (FRE) jest w swoim założeniu ruchem wspomagającym nową ewangelizację. 
W zamyśle założycieli FRE ma mieć charakter misyjny, a nie akcji to znaczy ma funkcjonować stale w pełnej zgodności z nauką Kościoła katolickiego. Celem powstania FRE jest, aby w czasie, gdy siła przekazu poprzez obraz (telewizja, internet, billboardy, prasa itp.), który nie zawsze jest zgodny z chrześcijańskimi wartościami, w sposób profesjonalny zaproponować i przedstawić wartościowe filmy będące źródłem inspiracji i umocnienia wiary. FRE zrodził się z pragnienia wielu osób, świeckich członków Kościoła. 


Projekt FRE jest powołany i realizowany przez pana Benona Wylegałę, współczesnego apostoła  i pasjonata Dobrej Nowiny i filmu. (fot. wiara.pl)