Strefa Wolności

Inicjatywa „Strefa Wolności” jest owocem prac Grupy Dialogu Społecznego „Wolność przekazu” skupionym wokół Rzecznika Dialogu Społecznego Miasta Wrocławia.

Kapitułę Stref Wolności tworzą:

Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
Fundacja Sancta Familia
Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich Związek
Dużych Rodzin 3+ – koło Wrocław
Rzecznik ds. Dialogu Społecznego UM Wrocławia
Fundacja Obserwatorium Społeczne
Stowarzyszenie Wawrzyny

Przekaz społeczny to dowolna sytuacja komunikacyjna, w której uczestniczymy jako nadawca lub odbiorca. Każda z form wypowiedzi typu: publikacja tekstu, emisja komunikatu bądź audycji, kampania reklamowa, prezentacja sceniczna, a nawet samo przebywanie w miejscu publicznym, jest przekazem o niezwykle dużym ładunku treści i emocji, który silnie oddziałuje na odbiorcę.

Wbrew obiegowej opinii nie jesteśmy niewrażliwi na perswazję zawartą w reklamie, prasie i mediach. Nawet jeżeli z oburzeniem przerwiemy lekturę wulgarnego tekstu, zgorszeni odwrócimy wzrok od deprymującej kogoś reklamy czy też opuścimy autobus, do którego właśnie wsiadła hałaśliwa grupa pasażerów – ten przekaz zawsze na nas oddziałuje.

Czy możemy w jakiś sposób wyeliminować go z naszego życia? Potrzebujemy tego, by móc normalnie funkcjonować, a zarazem jest to niezwykle trudne do wyegzekwowania, gdyż autorzy epatujący nagością i wulgaryzmami bardzo często używają jako słowa tarczy – terminu wolność. Korzystając z tzw. wolności słowa, obraża się człowieka, depcze jego godność i często sprowadza komunikację społeczną do poziomu żonglerki wulgaryzmami. Powołując się na szeroko rozumianą wolność, rozpowszechnia się reklamy traktujące człowieka, a w szczególności kobiety, jak obiekty seksualne, a twórczość artystyczną nasyca się erotyzmem i nagością. Szczególnie krzywdzący staje się taki przekaz w stosunku do dzieci i młodzieży, czyli formujących się osobowości. Młode osoby szczególnie łatwo przyjmują to, co uznane jest jako „trendy”, czyli brak jakichkolwiek granic w wyczuciu przyzwoitości, kultury słowa, intymności. Tym samym termin wolność, będący pierwotnie synonimem poszanowania godności człowieka, został zdegradowany do wyrazu stanowiącego przyzwolenie na jej poniżenie.

Czy możemy pozostawać biernymi wobec tych zjawisk? Doświadczenie różnych grup w Polsce, w tym m. in. Stowarzyszenia Twoja Sprawa, dowodzi, że podejmowanie wysiłków prowadzących do odzyskiwania rzeczywistej wolności przekazu może zakończyć się sukcesem. Doświadczenie pokazuje, że zysk ekonomiczny może być także udziałem ␣rm nie posługujących się wulgaryzmami, nie zamieszczających na swoich witrynach i łamach prasowych treści zawierających pornogra␣ę i przemoc.

Dla starożytnych, w tym dla Arystotelesa i dla Platona, ideałem wychowawczym była kalokagatia. Także my dzisiaj musimy dokonać pewnej reedukacji i ponownie uwrażliwić się na dobro i piękno. Z pewnością nie da się tego dokonać, tworząc jedynie dekrety i przepisy, gdyż wzorce zachowań rozpowszechniają się nie pod dyktando ustaw, lecz poprzez obserwację otoczenia, naśladownictwo i włączanie się w nowy trend.

Autorzy inicjatywy „Wolność przekazu”, skupionych w jednej z roboczych grup dialogu społecznego we Wrocławiu, stawiają za cel stworzenie w przestrzeni miejskiej miejsc i obszarów wolnych od szkodliwego przekazu.

Do tej pory odbyły się dwie konferencje:

2015: Wolność Przekazu 2016: Uwolnić Niedzielę 2017: Ósme, Prawda na rynku (w przygotowaniu)

Kapituła Stref Wolności pragnie rok rocznie przyznawać tytuł „Ambasador Wolności” dla osób, które swą aktywności i postawą czynią przestrzeń publiczną przyjazną, oraz tytułem „Strefa Wolności” dla miejsc i organizacji.

EWTN Polska

„Nie chodzi o to, co mam do powiedzenia, ale to, co ludzie potrzebują usłyszeć w danej chwili z woli Pana.”
Matka Angelika

Jesienią 2018 r. startował nowy kanał telewizji katolickiej EWTN Polska. Kto jest jej założycielem?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: Założycielką Telewizyjnej Sieci Wiekuistego Słowa (Eternal Word Television Network) jest Matka Angelica Rizzo ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Klauzurowych od Wieczystej Adoracji. Stało się to 37 lat temu w Irondale w stanie Alabama w USA. Matka Angelica – nie mając zupełnie nic poza silną wiarą w Bożą Opatrzność, całkowicie od podstaw, bez kierunkowego wykształcenia, na przekór tym, którzy ją zniechęcali, wbrew logice świata show biznesu, bez biznes planu – jako mniszka klauzurowa, już wtedy z poważnym stażem, zbudowała największą katolicką sieć telewizyjną na świecie, nadającą sygnał do ponad 150 krajów. Już wkrótce dostępna będzie w języku polskim biografia tej charyzmatycznej zakonnicy i jej medialnej sieci cudów, wydana przez fundację Vide et Crede im. św. Jana Pawła II z Wrocławia.

Jakie wartości promuje EWTN?

 Ks. Piotr W. Wiśniowski: To katolicka telewizja, której głównym zadaniem jest ewangelizacja. Głoszenie Dobrej Nowiny to prorocka misja Kościoła, a zatem każdego chrześcijanina. Telewizja Wiekuistego Słowa broni również życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz chętnie wspiera rodzinę. Ponadto, specyfiką EWTN w skali globalnej jest apolityczność polegająca na tym, że nigdy nie utożsamiała się z żadną konkretną partią polityczną. Jeśli na wizji pojawiali się politycy, to byli pytani o stosunek do słowa Bożego i nauki Kościoła.

Kto będzie tworzył EWTN Polska?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: Ludzie z pasją, mocno zakorzenieni w Kościele katolickim. To profesjonaliści w swoich dziedzinach, posiadający kompetencje do stworzenia tego medium. Dodatkowo na tyle szaleni, aby los swojego rozwoju zawodowego i stabilność finansową zawierzyć całkowicie – tak jak Matka Angelica – Bożej Opatrzności.

Jaka będzie specyfika polskiej edycji EWTN?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: EWTN jest telewizją dla każdego. Dla młodych i starych, wierzących, ale i tych, którzy ciągle poszukują. EWTN to telewizja odpowiedzi na trudne pytania… Trzon stanowi bogactwo Słowa Bożego i Jego kontemplacja, piękno liturgii Kościoła Katolickiego oraz formacja katechetyczna. Podobnie będzie w polskiej wersji EWTN z uwzględnieniem naszej rodzimej wrażliwości duchowej. Mam taką nadzieję, że z czasem, oprócz stricte lokalnych, będziemy tworzyć programy i filmy dla innych ośrodków EWTN na świecie. A mamy czym się podzielić! Opowiadając historię św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej czy św. Maksymiliana Marii Kolbego możemy w najpiękniejszy sposób rozpropagować bogactwo duchowe i mądrość wiary naszych przodków. Uważam, że byłaby to najlepsza reklama Polski!

Doświadcza ksiądz szczególnego orędownictwa świętych?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: Wyjątkowo utożsamiam się z moim patronem z chrztu świętego. Widzę w sobie jego słabości i temperament. Bardzo lubię też scenę po zmartwychwstaniu, w której Jezus po trzykroć pyta Piotra o miłość i mówi mu, że na starość pójdzie tam, gdzie niekoniecznie będzie chciał… Tak, mam bardzo osobistą relację ze św. Piotrem i może dlatego nie boję się śmierci. Kolejnym niedoścignionym wzorem jest dla mnie św. Jan Paweł II. Jego apel o nową ewangelizację motywuje mnie stale do poszukiwania coraz doskonalszych środków głoszenia Dobrej Nowiny, co z czasem stało się moją szczególną pasją.

Od niedawna zaś inspiruje mnie św. Maksymilian Maria Kolbe. W 2015 roku razem z moim przyjacielem Piotrem Pietrusem, prezesem fundacji Vide et Crede, odwiedziliśmy Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów – jeszcze w jego starej formule zanim zawitał do Wrocławia. Właśnie wtedy dostrzegłem w św. Maksymilianie charyzmatycznego wizjonera i prekursora mediów katolickich. To olśnienie stało się początkiem fascynacji Świętym Męczennikiem z Auschwitz. Każdego dnia w prywatnej modlitwie dziękuję Bogu za świadectwo życia świętych, nie tylko tych, których wymieniłem, ale wszystkich bez wyjątku. To właśnie oni swoim przykładem zamieniają stromą i krętą ścieżkę w autostradę do nieba.

Św. Maksymilian kontynuuje swoje medialne dzieło i jestem pewny, że wspiera EWTN Polska. Wielokrotnie doświadczyłem jego pomocy, m.in. w doborze współpracowników. Chcemy, aby to właśnie z Niepokalanowa była transmitowana codziennie Eucharystia dla EWTN Polska.

Z czego będzie się utrzymywać ta telewizja?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: EWTN nie ma w swoim czasie antenowym reklam i nie korzysta z jakichkolwiek rządowych dotacji. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Z Bożą pomocą działa tak na całym świecie od prawie czterech dekad. Matka Angelica powiedziała kiedyś, że „budżet jest wymysłem diabła, a my żyjemy z wiary”. Ponadto, zachęcała, aby nie ograniczać hojności Pana Boga poprzez ludzkie kalkulacje i wyliczenia. Zatem EWTN Polska będzie zupełnie zdana na łaskę szczodrobliwości swoich widzów. Wierzę, że to się uda i każdy za swoją pracę otrzyma zapłatę. Najtrudniej będzie na początku, ale tym bardziej ufam Bożej Opatrzności, że podobnie jak w USA i innych krajach, także w Polsce, zakiełkuje to dzieło i będzie miało odpowiednie warunki do rozwoju.

EWTN nie ma w swoim czasie antenowym reklam i nie korzysta z jakichkolwiek rządowych dotacji. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Z Bożą pomocą działa tak na całym świecie od prawie czterech dekad.

Matka Angelica powiedziała kiedyś, że „budżet jest wymysłem diabła, a my żyjemy z wiary”. Ponadto, zachęcała, aby nie ograniczać hojności Pana Boga poprzez ludzkie kalkulacje i wyliczenia.

EWTN Polska będzie zupełnie zdana na łaskę szczodrobliwości swoich widzów. Wierzymy, że to się uda i każdy za swoją pracę otrzyma zapłatę. Najtrudniej będzie na początku, ale tym bardziej ufamy Bożej Opatrzności, że podobnie jak w USA i innych krajach, także w Polsce, zakiełkuje to dzieło i będzie miało odpowiednie warunki do rozwoju.

Warto rozpropagować naszą zasadę dla EWTN Polska, czyli 3xP, a tzn. 1. POMÓDL SIĘ 2. POLEĆ NAS 3. POMÓŻ NAM.

Każda złotówka jako dar serca ludzi dobrej woli, będzie dla nas jak prezent od samego Pana Boga. Do końca naszego życia nie będziemy w stanie się odwdzięczyć. Ale już teraz obiecujemy modlitwę i codzienną Mszę świętą w Niepokalanowie u św. Maksymiliana Marii Kolbego za wszystkich naszych darczyńców.

Jak doszło do podpisania umowy na uruchomienie polskiej edycji EWTN?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: Po wstępnych rozmowach z koordynatorem EWTN na Europę latem 2017 roku, przedstawiciele fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II z Wrocławia na czele z bp. Andrzejem Siemieniewskim (red. biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej) udali się jesienią tego samego roku na zaproszenie władz EWTN do Irondale w Alabamie, gdzie znajduje się główna siedziba Telewizyjnej Sieci Wiekuistego Słowa. Po przedstawieniu pomysłów i planów związanych z organizacją ośrodka EWTN we Wrocławiu, a także zbadaniu kompetencji polskich kontrahentów, w obecności m.in. prezesa zarządu i dyrektora generalnego pana Michaela P. Warsaw zapadła decyzja o podpisaniu umowy licencyjnej dla EWTN Polska, która weszła w życie w pierwszym kwartale 2018 roku.

Gdzie będzie można oglądać EWTN Polska?

Ks. Piotr W. Wiśniowski: Od 19 października EWTN Polska będzie dostępna w jakości HD w internecie i sieci operatorów telewizji kablowej. Następnym krokiem będzie obecność na platformach cyfrowych. Już teraz zapraszam do odwiedzenia strony www.ewtn.pl i śledzenia rozwoju tego dzieła. Proszę także o modlitwę, aby Wiekuiste Słowo dotykało każdego serca, które będzie słuchać EWTN Polska, a przez to rozszerzał się Kościół Święty. Zapraszam do współtworzenia katolickiej telewizji poprzez duchowe i materialne wsparcie.

Oglądaj EWTN Polska Live

Ewangelizacja Wizualna

Reklamy zewnętrzne (bilbordy) funkcjonują w polskiej przestrzeni publicznej już od ponad 20 lat i oprócz prasy, radia, telewizji czy internetu są zaliczane do podstawowych nośników reklamowo- informacyjnych w branży medialnej.

Reklamy zewnętrzne na stałe wpisały się już w polską przestrzeń publiczną pomimo często krytycznych opinii na temat zamieszczanych na nich treściach oraz zbyt żywiołowego instalowania ich w przestrzeni architektonicznej. Projekt zakłada poszerzenie treści reklamy zewnętrznej w Polsce o możliwość zamieszczania w przestrzeni publicznej treści pozytywnych zwłaszcza o tematyce religijnej, społecznej i patriotycznej.

Realizacja tego projektu jest obecnie praktycznie bardzo utrudniona, ponieważ na istniejących tablicach reklamy zewnętrznej są zamieszczania głównie reklamy komercyjne, które treści o tematyce religijnej, społecznej i patriotycznej spychają na margines.

W związku z tym, w projekcie założono utworzenie nowej odrębnej sieci tablic reklamowych zainstalowanych w „bezpiecznych”, bo wyodrębnionych, przestrzeniach publicznych jakim są w Polsce tereny para␣i Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz tereny szkół, szpitali, placówek opiekuńczo- wychowawczych czy wyodrębnione siedziby urzędów państwowych czy samorządowych.

Tworzenie takiej sieci tablic społeczno-informacyjnych w celu zamieszczania na nich treści religijnych w przestrzeni publicznej z powodzeniem od ponad trzech lat realizuje Fundacja „Vide et Crede”

(„Zobacz i Uwierz”).

Na tak tworzącej się nowej sieci tablic społeczno-informacyjnych skutecznie i bez przeszkód zamieszczamy w polskiej przestrzeni publicznej bilbordy o treściach pozytywnych w tematach religijnych, społecznych i patriotycznych. Jest to obecnie bardzo ważne, kiedy pozostałe media często wypaczają prawdę o fundamentach naszej państwowości, chrześcijaństwie czy prawdzie historycznej.

W przekazie publicznym „obraz” pełni dominującą rolę, a bilbord uliczny jest niczym innym jak „internetowym memem na ulicy”, z tą jednak różnicą iż dociera do ogółu społeczeństwa, gdyż nie wymaga jakiejkolwiek akcji od widza, nie trzeba niczego klikać, otwierać, wybierać czy kupować. Taki obraz dociera do wszystkich…

Pochwała bilbordów

(tekst powstał dzięki inspiracji naszych projektów bilbordowych)

Po stworzeniu świata i ludzi Księga Rodzaju wyraźnie podkreśla: „A Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre” [Rdz 1,31]. I dlatego Księga Mądrości formułuje zasadę: „Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” [Mdr 13,5]. I dlatego też Mądrość Syracha zachęca: „Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił” [Syr 43,11]. Żeby to wszystko było możliwe, żeby człowiek zagoniony życiem potra␣ł patrząc na tęczę wychwalać „Tego, kto ją uczynił” – drugi człowiek, jego bliźni może mu w tym pomóc. I właśnie – pomaga mu w różny sposób, pomaga mu także poprzez zwrócenie jego uwagi, a konkretnie jego spojrzenia, na wielkie obrazy o treści religijnej, rozwieszane w eksponowanych miejscach, zwane bilbordami. Jeżeli zawsze był istotą patrzącą, to w ostatnich czasach stał się w sposób szczególny taką istotą, czego – między innymi – dowodem jest zalew reklam o bardzo różnej treści. Tym bardziej zatem są potrzebne bilbordy, mające u swoich podstaw miłość Boga i miłość człowieka. Tym bardziej, że Andre Malraux w swoich „Antypamiętnikach” pisał: „Tylko miłość przywraca wzrok ślepym”.

ks. prof. Roman E. Rogowski

Lub poprzez wpłatę na numer konta bankowego: Fundacja Vide et Crede św. Jana Pawła II* 14 1750 0012 0000 0000 2331 6226 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

*Fundacja Vide et Crede św. Jana Pawła II ul. Eluarda 2 54-019 Wrocław (PL) KRS: 0000487864 NIP 8952026229 REGON: 022307879

Międzynarodowy Festiwał Filmów Niepokalanów

Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II Z Wrocławia oraz Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niepokalanów 2018 we Wrocławiu.

Festiwal ten ma długoletnią tradycję, która nierozerwalnie jest związana z postacią św. o. Maksymiliana Kolbe. I to właśnie w poszanowaniu historii i długoletniego doświadczenia OO. Franciszkanów, już wkrótce rozpocznie się we Wrocławiu kolejna edycja tego wydarzenia.

Gośćmi specjalnymi dwóch dotychczasowych wrocławskich odsłon Festiwalu byli m.in.: prof. Krzysztof Zanussi, Michał Lorenc, Małgorzata Buczkowska-Szlenkier, Adam Woronowicz, Radosław Pazura, Arnaldo Casali czy Dominika Figurska. W roku 2017 w wydarzeniach festiwalowych wzięło udział blisko 3 tys. widzów.

Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w dniach 19-26 października 2018 
i przebiegnie pod hasłem: KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS … (por. Ga 5, 1) – to hasło jest także nawiązaniem do Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swoją obecność potwierdzili już m.in. prof. Krzysztof Zanussi, Dariusz Kowalski czy Michael Warsaw – Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawczy EWTN.

W tym roku, po raz pierwszy we wrocławskiej historii Festiwalu, odbędą się aż trzy konkursy filmowe, których celem będzie wyłonienie najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego i młodzieżowego. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne oraz statuetki – MAKSYMILIANY.

Ponadto w ramach Festiwalu odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące, takie jak: wystawy, prelekcje, konferencje, warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy zapowiadają też pokaz filmu niemego z muzyką na żywo.

Z pewnością warto wziąć udział w Festiwalu, gdyż stawia on sobie za cel promocję wyższych wartości, zaprasza do refleksji, a przede wszystkim wychodzi naprzeciw potrzebom publiczności szukającej dobra w przestrzeni publicznej, na co wskazywał również patron wydarzenia św. o. Maksymilian Kolbe.

Festiwal odbędzie się w dniach 19-26 października 2018 w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mkff.pl.

Maksymiliany 2018 rozdane

Galą finałową zakończył się 33. Międzynarodowy Festiwal Filmów „Niepokalanów” we Wrocławiu. Przyznano nagrody w kilku kategoriach, trzy statuetki „Maksymiliany” trafiły do rąk najwyżej nagrodzonych.

Grandprix Festiwalu, „Maksymiliana” w kategorii filmu fabularnego zdobył „The Place”, a w kategorii filmu dokumentalnego „Guardian of Time” (Opiekun czasu).

Tradycyjnie swoje słowo pozdrowień i błogosławieństwo skierował do organizatorów i widzów festiwalu Ojciec Święty Franciszek, natomiast prof. Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na ręce dyrektora festiwalu przesłał swoje powinszowania i wyrazy uznania.

Kiedyś śpiewano, „nie przenoście nam stolicy do Krakowa” – wspomniał prowadzący wieczór galowy Jan Pospieszalski wraz ze swoją córką Barbarą, ale święty Ojciec Maksymilian pozwolił swoim braciom z Niepokalanowa przenieść się z festiwalem do Wrocławia. To już trzecia wrocławska edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów „Niepokalanów”. W tym roku szczególna, z powodu bardzo licznej reprezentacji gości zagranicznych oraz międzynarodowej obsady jury.

Grandprix Festiwalu, „Maksymiliana” w kategorii filmu fabularnego oraz nagrodę pieniężną wygrał obraz „The Place” w reż. Paolo Genovese. Z powodu nieobecności autora filmu, nagrodę zobowiązał się przekazać we Włoszech dyrektor festiwalu pan Piotr Pietrus.

Łukasz Adamski, członek Jury filmu fabularnego, tak skomentował swoje wrażenia podczas tej uroczystości: „Festiwal Niepokalanów ma wielki potencjał by stać się jedną z najważniejszych katolickich imprez w tej części Europy. Nareszcie rodzi się festiwal, gdzie to artystyczna jakość filmów, a nie tylko ich słuszność ideologiczna czy religijna decyduje o nagrodach i uznaniu w oczach ludzi wierzących. Świadczy o tym choćby nagrodzenie w tym roku główną nagrodą subtelnego i niekonwencjonalnego obrazu „The Place” w reżyserii jednego z najciekawszych twórców europejskiego kina Paolo Genovese. Również nieustające przywiązanie do festiwalu wybitnego reżysera Krzysztofa Zanussiego, który powrócił w tym roku do swojej świetnej formy filmem „Eter” pokazuje wagę festiwalu. Trzymam kciuki za ten festiwal.”

Grandprix Festiwalu, „Maksymiliana” w kategorii filmu dokumentalnego oraz nagrodę pieniężną – „Guardian of Time” (Opiekun czasu) w reż. Filipa Šimora ze Słowacji odebrał osobiście twórca tego obrazu, jednocześnie z wielką radością i na gorąco komentując to wydarzenie w słowach: „Jest to dla mnie wielki zaszczyt, jestem bardzo wdzięczny, to wielka motywacja do dalszej pracy. Ten film, „Opiekun czasu” ma takie przesalanie, taką myśl, która we mnie cały czas żyje. I jak powiedział Rajmund, główny bohater na końcu filmu, że właśnie teraz jest czas, który trzeba dać Bogu, bo potem może nie być kiedy. Dziękuję bardzo, że ten obraz mógł być przedstawiony polskiej widowni na tym festiwalu”

Nagrodę specjalną, „Maksymiliana” dla filmu, „który zmienia życie” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP i upominkiem oraz nagrodę pieniężna wygrał film – „Miłość i puste słowa” w reż. Małgorzaty Imielskiej. Nagrodę w imieniu twórców odebrała pani Maria Duffek, przedstawicielka Studia Filmowego Kronika, producenta filmu.

Nagroda główna, statuetka św. Jana Bosco oraz nagroda pieniężna w konkursie młodych filmowców trafiła do rąk Marka Hajduka, twórcy obrazu „Nastała Światłość”. Ksiądz Jerzy Babiak SDB, przewodniczący jury Konkursu Młodzieżowego podkreślił wyjątkowość krótkometrażowego filmu młodego reżysera – niezwykłej historii przyjaźni w otoczeniu pięknych górskich plenerów. Młody twórca z nieukrywaną radością nagrodę odebrał osobiście.

Nagrodę publiczności w kategorii filmu fabularnego zdobył obraz „Serce, Serduszko” reż. Jana Jakuba Kolskiego. Obraz ten został wyróżniony także przez Władysława Robskiego, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego “Pokrov” w Kijowie. Dyrektor w kolaudacji powiedział, że obraz ten „niesie nadzieję w kinie i poza nim, jak również wzrusza widzów w różnym wieku”.
W podziękowaniu za te wyróżnienia reżyser przesłał pozdrowienia i wyrazy uznania dla MFF Niepokalanów, które mogliśmy zobaczyć na ekranie.

Nagrodę publiczności w kategorii filmu dokumentalnego zdobył film „Pionierzy” w reżyserii Krzysztofa Kunerta. Nagrodę w imieniu reżysera odebrali producenci Marcin Kurek i Sylwester Banaszkiewicz z wytwórni filmowej MediaBirgade z Wrocławia.

Zanim jednak, odczytano werdykt publiczności Pani Alicja z Wrocławia została wylosowana z osób które oddały swój głos na filmy konkursowe i stała się szczęśliwą posiadaczką nagrody ufundowanej przez Biuro Pielgrzymkowe „Trinity” ze słowackich Koszyc w postaci dwuosobowej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pani Alicja dzieląc się swoim szczęściem wyznała, że jest to jej wspaniały prezent na Złoty Jubileusz małżeństwa, który właśnie rozpoczyna.

Nagroda specjalna, okolicznościowy medal Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz nagroda pieniężna została przyznana obrazowi „Sprawiedliwy”, w reżyserii Michała Szczerbica. Nagrodę wręczył prof. Janusz Kawecki, reprezentant fundatora na ręce przedstawiciela dystrybutora.

Nagroda specjalną Związku Gmin Kolbiańskich i nagrodę pieniężną otrzymał film „Józef Śmiech-Ciąg. Jak było naprawdę?” w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków. Nagrodę przekazał zarząd Związku na czele z Markiem Jaworskim, Wicewójtem Gminy Teresin, a odebrała ją szczęśliwa rodzina Państwa Kołodziejczyków.

Aplikacja Mobilna Pismo Święte

Bezpłatna aplikacja z tekstem Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia. Umożliwia ona czytanie Pisma Świętego w dowolny sposób – ciągły lub wybranymi fragmentami, w czym dodatkowo pomaga opcja dodawania do ulubionych czy zaznaczania wersów markerem. Aplikacja pozwala na przejście do czytań z liturgii Kościoła Katolickiego na każdy dzień, z bezpośrednim dostępem do dnia bieżącego. Zawiera ponadto, systematycznie poszerzaną, listę popularnych modlitw. Co ważne, powyższe funkcjonalności nie wymagają połączenia z internetem i nie zawiera reklam.

Aplikacja daje możliwość modlitwy brewiarzem(online) oraz dostępu do informacji o Świętym z dnia oraz komentarza do czytań z dnia(online).

Tekst Biblii Tysiąclecia (IV i V wydanie) wykorzystany za zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM.

Zachęcamy do pobrania aplikacji i wystawienia jej oceny. Z góry dziękujemy wszelkie uwagi i propozycje kolejnych zmian. Polecaj aplikację znajomym i przyjaciołom – nie ona sama jest ważna, ale kontakt ze Słowem, który dzięki niej staje się łatwiejszy.

Aplikację tworzy zespół STERMEDIA

#DarDlaAleppo

„Dar dla Aleppo” to inicjatywa zapoczątkowana przez kościoły chrześcijańskie Dolnego Śląska, mająca na celu pomoc zniszczonemu działaniami wojennymi Aleppo. Celem jest zebranie funduszy, które pokryją koszt remontu oddziału szpitalnego zbombardowanej placówki i wyposażenia go w sprzęt medyczny. Do akcji zainicjowanej przez abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego, chcemy zaprosić ludzi dobrej woli z całego Dolnego Śląska.

Odpowiadając na Apel ofiar wojny w Syrii chcemy pomóc najbardziej pokrzywdzonym w wyniku strasznych prześladowań w Aleppo. To piękne miasto jest ciągle w wielkim kryzysie humanitarnym. Ludzie nie mają wody, prądu i jedzenia. Dzieci pozbawione są dostępu do edukacji. Panuje wysokie bezrobocie. Wyjątkowo trudna jest sytuacja chrześcijan w tym mieście.

Z ogromną prośbą o pomoc zwróciła się do nas s. Marguerite Slim Dyrektor i odpowiedzialna za szpital św. Ludwika w tym mieście. Jest to dramatyczna prośba poparta dokumentacją fotograficzną.

Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie wielu ludzi dobrej woli spieszy z pomocą humanitarną ofiarom wojny.

Akcja “Dar dla Aleppo” prowadzona jest wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie pomoc w 146 krajach świata, wszędzie tam gdzie wspólnoty chrześcijańskie cierpią w skutek prześladowań, działań wojennych, kataklizmów czy ubóstwa.

Wspólnie zbieramy fundusze na odbudowę szpitala i zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla szpitala św. Ludwika w Aleppo.

Inauguracja akcji

Hierarchowie kościołów na Dolnym Śląsku z inicjatywy arcybiskupa Józefa Kupnego podpisali się pod projektem „Dar Dla Aleppo”, który ma na celu odbudować oraz wyposażyć w sprzęt medyczny szpital św. Ludwika znajdujący się w syryjskim Aleppo. Do akcji włączyli się również przedstawiciele lokalnego samorządu.

Nie chcieliśmy z tej inicjatywy zrobić wydarzenia religijnego – podkreśla abp Józef Kupny.

Pokazujemy całemu światu, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych – dodaje arcybiskup.

Rozpoczęcie akcji idealnie wpisuje się w rozpoczęty Wielki Post – mówi biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest wiodącym partnerem „Daru Dla Aleppo”. Ks. Waldemar Cisło, dyrektor stowarzyszenia w rozmowie z Radiem Rodzina nie ukrywa, że nasz region daje wyraźny sygnał dla całej Polski.

Koszt sprowadzenia jednego dziecka z Aleppo jest równy dziesięciu zabiegom przeprowadzonym w lokalnym szpitalu. Jeżeli chcemy pomagać, pomagajmy na miejscu – apeluje dyrektor.

To bardzo mocny sygnał wypływający z kościoła wrocławskiego, podkreśla biskup Ignacy Dec – ordynariusz diecezji świdnickiej.

Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski wyraził podziękowania dla inicjatora projektu „Dar dla Aleppo” arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

Ta wspólna inicjatywa wielu kościołów jawi się jako ekumenizm w praktyce – podkreśla bp Zbigniew Kiernikowski ordynariusz diecezji legnickiej.

W inicjatywę już dziś włączyło się szereg środowisk dolnośląskich:

PAWEŁ HRENIAK – wojewoda dolnośląski
CEZARY PRZYBYLSKI – marszałek Województwa Dolnośląskiego
RAFAŁ DUTKIEWICZ – prezydent Wrocławia
ROMAN POTOCKI – starosta powiatu wrocławskiego i przewodniczący Konwentu Starostów Dolnego Śląska
DARIUSZ CHMURA – burmistrz Wołowa i przewodniczący Konwentu Burmistrzów i Wójtów Dolnego Śląska
PAWEŁ WRÓBLEWSKI – przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. MAREK ZIĘTEK – rektor AM we Wrocławiu i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
KAZIMIERZ KIMSO – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
ROMAN KOWALCZYK – Dolnośląski Kurator Oświaty i Wychowania
GRZEGORZ DZIK – Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska
MAREK WORON – Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
PAWEŁ ŁUKASIŃSKI – Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
LECH BORZEMSKI – Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu
ANDRZEJ KOSENDIAK – Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
ZBIGNIEW SEBASTIAN – Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
ANDRZEJ GRABIŃSKI – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
LESZEK KORCZAK – Prezes Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
ALEKSANDER hr. TARNOWSKI – prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

+Zawróceni.pl

Inicjatywa „Zawroceni.pl“ edycja I. jest jednym z projektów realizowanych przez Fundację „Vide et Crede“ im. św. Jana Pawła II. Pomysł na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji propagującej czytanie Pisma Świętego narodził się w 2014 r. podczas spotkania członków Fundacji „Vide et Crede“ oraz Fundacji „Rozwój” zajmującej się promocją czytelnictwa, organizatorem ogólnopolskiej akcji: „Zaczytani”.

Podjęto wówczas decyzję o przeprowadzeniu kampanii billboardowej promującej czytanie Pisma Św. Do uczestnictwa w niej zaproszono powszechnie znane osoby (tzw. celebrytów). Z założenia w każdym województwie miały stanąć minimum dwa billboardy. Równolegle nakręcono sześć spotów ␣lmowych z wykorzystaniem medialnie rozpoznawalnych osób, które opowiadają o swoim doświadczeniu wiary i o tym, w jaki sposób lektura Biblii zmieniła ich życie.

Projekt „Zawróceni.pl” jest skierowany do wszystkich, a zwłaszcza do mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie pęd życia często utrudnia zatrzymanie się i podjęcie re␣eksji nad sobą i swoim życiem oraz pogłębienie wiary.


Projekt ma charakter cykliczny. Plany na najbliższy rok obejmują: przeprowadzenie kampanii reklamowej w sieci oraz promocję akcji przez stronę www, banery i media społecznościowe, a także zamieszczenie na kanale Youtube krótkich spotów, na których osoby promujące czytanie Pisma Świętego mówią o swoim nawróceniu.

Do udziału w I. edycji projektu zaprosiliśmy powszechnie znane osoby, które swoim przykładem życia świadczą o przywiązaniu do wartości chrześcijańskich. Niejako automatycznie stają się one „twarzami” kampanii, czyli jej ambasadorami.

Do tej pory na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli: bracia Paweł i Łukasz Golcowie (Golec Uorkiestra), Radosław Pazura, Dariusz Malejonek (Maleo Reggae Rockers), Arkadiusz Zbozień (Arkadio), Agnieszka Musiał (New Life Music). Obecnie (październik 2015) na terenie całej Polski można zobaczyć billboardy z Pawłem i Łukaszem Golcami, Arkadiuszem Zbozieniem oraz Agnieszką Musiał zachęcającymi do czytania Pisma Św.

Patronat na kampanią objął abp Józef Kupny, metropolita Wrocławski, a także: Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Diecezjalna Rada ds. Ewangelizacji, Rada „Nova Evangelizatio” Archidiecezji Wrocławskiej, Stowarzyszenie Mediów Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” we Wrocławiu.

Telewizja Rodzina

TV RODZINA.pl początek…

Historia naszej telewizji rozpoczęła się z początkiem roku 2010, kiedy to z inicjatywy pana Jakuba Maryniaczyka (Duszpasterstwo Wawrzyny) i pana Zdzisława Maja (Katolicka ␣lmedia.tv) Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, ówczesny Metropolita Wrocławski powołał dekretem 182/2010 z 25 lutego 2010 roku Katolicką Internetową Telewizję Archidiecezji Wrocławskiej, równocześnie wyznaczając asystenta kościelnego, opiekuna duchowego przedsięwzięcia w osobie ks. dra Cezarego Chwilczyńskiego, dyrektora Radia Rodzina.

W pierwszym etapie organizacyjnym zbudowane zostało archiwum ␣lmów przez lata gromadzone na taśmach Betacam i VHS. Materiał częściowo był dostępny na stronach ␣lmedia.tv Równocześnie trwały próby i przygotowania do transmisji na żywo. Prace nad wyborem technologii transmisji video i strony internetowej.

Na przełomie roku 2012/2013 przeprowadziliśmy pilotażowe wdrożenie systemu transmisji online we wrocławskiej Katedrze, wykorzystując do tego celu zainstalowane tam wcześniej kamery monitoringu oraz we współpracy z panem Piotrem Pietrusem (Wspólnota Hallelu Jah z Wrocławia) pierwsze udane transmisje internetowe prowadzone z codziennych, wieczornych Mszy Świętych z Katedry Wrocławskiej.

Zapadała decyzja o nadaniu nazwy powstającej telewizji internetowej i narodziła się TVRODZINA.pl Powstała strona łącząc w sobie wcześniejsze doświadczenia ␣lmedia.tv, hallelujah.pltv oraz Radia Rodzina.

Od tego momentu na stronie znalazły się materiały, ␣lmy, reportaże z życia naszej diecezji. Można zobaczyć codzienną transmisję na żywo z Mszy Św. z katedry wrocławskiej, okazjonalne transmisje z różnych uroczystości i wydarzeń. Kiedy nie transmitujemy obrazu, na stronie można przeglądać materiały archiwalne (VOD) oraz posłuchać online Radia Rodzina.

TV Rodzina.pl rozwój…

W roku 2014 do organizatorów przedsięwzięcia dołączyła Fundacja Vide et Crede, specjalizująca się

w ewangelizacji wizualnej – bilbordowej i ␣lmowej.

Wraz ze służbami Wrocławskiej Pieszej Pielrzymki – Pielgrzymka TV, prowadzimy transmisję i relacje na żywo z Pielgrzymki do Częstochowy i Trzebnicy.

Wraz z Radiem Rodzina i Fundacją Vide et Crede planujemy uruchomić profesjonalne studio nagrań, z myślą o tworzeniu programów informacyjnych i społeczno-kulturalnych. Wszystkie te działania zmierzają do emisji programów w trybie ciągłym.

TV Rodzina.pl potrzeby…

TV RODZINA chce czynnie uczestniczyć w życiu archidiecezji wrocławskiej, zapowiadając i relacjonując szereg reportaży telewizyjnych z wydarzeń dziejących się poszczególnych para␣ach, na Papieskim Wydziale Teologicznym czy w wrocławskim Seminarium Duchownym relacjonując posługę biskupów. Materiały dostępne będą w systemie VOD (wideo na żądanie).

W pomieszczeniach radia buduje się obecnie studio telewizyjne i adoptuje pomieszczenie dla potrzeb tworzenie programu telewizyjnego.

Prosimy o pomoc w realizację tego dzieła ewangelizacji poprzez media:

rozpropagowanie adresu internetowego wśród para␣an TV Rodzina; www.tvrodzina.pl modlitwę w intencji dzieła jakim jest tworzenie nowej regionalnej katolickiej rozgłośni

telewizyjnej oraz wszystkich osób, które je współtworzy wpłatę dowolnej o␣ary na konto: Fundacja Vide et Crede, ul. Eluarda 2, 54-019 Wrocław nr konta 36 1090 1522 0000 0001 3206 3359 z dopiskiem „TVRodzina”; wsparcie TV Rodzina poprzez zapraszanie na para␣alne uroczystości z których przygotowywane będą pamiątkowe relacje na płytach DVD (komunia, bierzmowanie itp.). Możemy również z każdej uroczystości przeprowadzić transmiję internetową na żywo.

Od możliwości ␣nansowych zależy rozwój TV Rodzina, jej wyposażenie techniczne. Liczymy, iż dzięki życzliwości naszych widzów powoli to dzieło będzie się rozwijać.

Czwartkowe Katechezy Wrocławskie

Projekt „Czwartkowych Katechez Wrocławskich” powstał z inicjatywy Radia Rodzina, rozgłośni Archidiecezji Wrocławskiej. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2015. Do inicjatywy dołączyło szereg wspólnot i organizacji katolickich. Katechezy mają charakter rekolekcyjno-ewangelizacyjny, tematyka skierowana jest szczególnie do rodzin i małżeństw. Zawsze organizowane są w okresie Wielkiego Postu. Stałym już miejscem spotkań jest Bazylika Garnizonowa pw. św. Elżbiety przy wrocławskim rynku.

Zawsze aktualne informacje i program znajdują się na dedykowanej stronie www (poniżej).

http://katechezy.wroclaw.pl/

#RóbDobro – Wolontariat Misyjny Rób Dobro

Studencki Wolontariat na Ukrainie

ZARYS: Zadaniem wolontariuszy jest prowadzenie kursu języka polskiego, z którego może skorzystać każdy bez względu na wiek, poglądy polityczne oraz religijne. Należą oni do kościoła katolickiego i jeśli jest możliwość prowadzone są również katechezy dla dzieci oraz dorosłych lub głoszony jest kerygmat.

Są też placówki, które prowadzą półkolonie dla dzieci, gdzie potrzebna jest pomoc w animowaniu czasu wolnego dla dzieci. Tam wolontariusze dają świadectwo poprzez swoją pracę i postawę. Jest również możliwość pomagania w aktualnych potrzebach para␣i np. pomoc na budowie, sprzątanie cmentarza czy pomoc indywidualna ludziom, którzy tego potrzebują.

ORGANIZACJA: Od 2015 roku głównym koordynatorem jest Magdalena Nazimek. Wolontariusze pozyskiwani są z całej Polski przez informacje rozsyłane w mediach społecznościowych (Facebook), oraz w mediach katolickich ( Gość Niedzielny, Radio Rodzina ). Nabór jest również ogłaszany pocztą panto␣ową po różnych wspólnotach i zgromadzeniach katolickich np. Akademicka Droga Krzyżowa we Wrocławiu.

W roku 2016r. po raz pierwszy zostało zorganizowane spotkanie formacyjne, które poprowadził gościnnie Paweł Tokarz OFMCap oraz Magdalena Nazimek. Od kilku lat wspiera nas również Ks. Jerzy Molewski TChr, który o␣cjalnie został naszym duchowym opiekunem (2016r.).

Wolontariusze są wysyłani minimum po dwóch i muszą należeć do środowisk chrześcijańskich. Są odpowiednio informowani do jakich para␣i jadą i jaki będzie charakter ich pracy. Wyjazd trwa minimum dwa tygodnie. Rozpiętość wiekowa wynosi 20-29 lat. Wolontariusze sami podają termin, który im pasuje, by potem skoordynować to z możliwościami para␣i. Materiały do pracy oraz ewentualne ␣nanse każdy organizuje we własnym zakresie. Para␣e zapewniają nocleg i wyżywienie.

Każdy może zostać wolontariuszem, musi jednak odznaczać się wysoką kulturą osobistą, dojrzałością w kontakcie z drugim człowiekiem oraz mieć fundament wiary, na którym buduje swoje życie. Formowanie się w jakiejś wspólnocie nie wyklucza się z wzięciem udziału w wolontariacie, gdyż są to wyjazdy tylko wakacyjne. W indywidualnych przypadkach może być inaczej – zależy od Ducha Świętego.

CELE: Wolontariat to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, z Bogiem, z samym sobą. Dzielenie się talentami, darami, tym wszystkim co posiadamy, co dał nam Ojciec, a przede wszystkim doświadczeniem Jego miłości. Wiary nie można sprzedać, nie można na nią kogoś namówić. Tylko przez miłość w relacji do drugiego staje się ona możliwa do przyjęcia, ponieważ wtedy można jej prawdziwie doświadczyć.

Relacja jest obustronna więc również i wolontariusze przywożą do Polski niesamowite świadectwo o życzliwości i gościnności ludzi, z którymi pracowali oraz doświadczenie ojcowskiej opieki Tego, który na tę misję ich posłał. Wielu z nich nie chce tak szybko wracać do domu. Pojawiają się myśli o prawdziwych wartościach, o prawdziwym celu życia, o tym, żeby pomagać zbawiać świat Jezusowi poprzez głoszenie Jego Słowa, by kiedyś razem spotkać się w niebie i w nieskończoność chwalić miłość dobrego Boga, bo przecież każdy chrześcijanin jest do tego powołany.

Koordynator projektu: Magda Nazimek, tel.661 668 117, nazimek.magdalena@gmail.com

Niepodległościowy Bal Bezalkoholowy

Nasz Bal, organizowany w listopadzie z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, jest już coroczną tradycją.

Obchodząc w tym roku 1000-lecie obrony Niemczy, przygotowujemy bal w stylu rycerskim – na Zamku TOPACZ

GDZIE: ZAMEK TOPACZ, Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce – 9 km od Dworca PKP we Wrocławiu

KIEDY: 04-11-2017 Rozpoczęcie: 19:00 – zapraszamy na salę balową już od 18:20

Zakończenie 2 :00

CENA biletów: Dorośli 120 Młodzież 50  Dzieci (do 10 lat) gratis

Mile widziane stroje rycerskie, ludowe, mundurowe czy szlacheckie

Serdecznie zapraszamy

Filmowy Ruch Ewangelizacyjny

Filmowy Ruch Ewangelizacyjny (FRE) jest w swoim założeniu ruchem wspomagającym nową ewangelizację. W zamyśle założycieli FRE ma mieć charakter misyjny, a nie akcji to znaczy

ma funkcjonować stale w pełnej zgodności z nauką Kościoła katolickiego. Celem powstania FRE jest, aby w czasie, gdy siła przekazu poprzez obraz (telewizja, internet, billboardy, prasa itp.), który nie zawsze jest zgodny z chrześcijańskimi wartościami, w sposób profesjonalny zaproponować i przedstawić wartościowe ␣lmy będące źródłem inspiracji i umocnienia wiary. FRE zrodził się z pragnienia wielu osób, świeckich członków Kościoła.

Projekt FRE jest powołany i realizowany przez pana Benona Wylegałę, współczesnego apostoła i pasjonata Dobrej Nowiny i ␣lmu. (fot. wiara.pl)

http://fre.ewangelizacja.info/

Miłosierdzia podaj dalej

Ogólnopolska akcja „Miłosierdzie Podaj Dalej”

Z początkiem roku 2016 przed ŚDM w Krakowie wyglądało to tak:

Rok Miłosierdzia Bożego i zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to dobre okazje do tego, aby powiedzieć, że Bóg Cię kocha! Na ulicach wielu miast w Polsce pojawiły się bilbordy niosące przesłanie, że świętym może zostać każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej.

– Chcemy przypomnieć wybranych świętych z różnych stron świata, reprezentujących wartości chrześcijańskie i mogących być przykładem dla nas dzisiaj. Równolegle zwracamy uwagę na konkretne działania, które podejmowali nie tylko święci, ale które możemy podejmować my wszyscy. Te działania to są uczynki miłosierdzia, do których zachęca Papież Franciszek w orędziu do młodych – mówi Piotr Pietrus, Prezes Zarządu Fundacji Vide et Crede.

Każdego miesiąca na bilbordzie prezentowany jest inny święty. Jako pierwsza pojawiła się siostra Maria Faustyna Kowalska – orędowniczka Bożego Miłosierdzia żyjąca w latach 1905-1938. Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia. Jest ono przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich.

Fundacja Vide et Crede poprzez akcję Miłosierdzie Podaj Dalej pragnie skupić uwagę na tym, co może łączyć ludzi mimo różnych kultur, krajów, za czym młodzi dzisiaj tęsknią, a co mogą znaleźć w Kościele, tylko tego nie wiedzą lub nie dostrzegają.

– Poprzez nasze działanie pokazujemy wartości, na które jest dzisiaj ogromne zapotrzebowanie, czyli miłość i miłosierdzie, dobro, prawda i nadzieja. Potrzebna jest także odwaga, wolność, odpowiedzialność, zaufanie oraz bezinteresowna pomoc – dodaje Piotr Pietrus. I podkreśla, że przesłanie ma być na tyle uniwersalne, aby tra␣ało również do tych, którzy dzisiaj są daleko

od Kościoła.

W 2015 roku Fundacja Vide et Crede podpisała umowę z Archidiecezją Krakowską i uzyskała status o␣cjalnego operatora kampanii outdoorowej dla Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W jej

ramach Fundacja prowadzi akcję: Bilbord w naszej para␣i widocznym znakiem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli, udzielając swojego apostolskiego błogosławieństwa, arcybiskupi pięciu metropolii (częstochowskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej, warmińskiej i wrocławskiej) oraz biskupi ordynariusze: elbląski, ełcki, gliwicki, legnicki, łowicki, kaliski, opolski, pelpliński, rzeszowski, świdnicki, sosnowiecki, włocławski i zielonogórsko-gorzowski.

Cykl plakatów wielkoformatowych przedstawia wizerunek wybranego świętego i równolegle osobę świecką – młodego, starszego, dziecko, kobietę, mężczyznę, małżeństwo i grupę młodych. Plakaty będą wyklejane w całej Polsce na bilbordach o wymiarach 12m2 i 18m2.

Oprócz gra␣ki nawiązującej do szaty gra␣cznej ŚDM Kraków 2016 (kolorystyka i styl) na plakatach umieszczone zostaną hasła – przesłania, które w jasny sposób zachęcają do konkretnego działania.

HARMONOGRAM AKCJI: Luty 2016

1. Św. Faustyna – POLSKA: Strapionych pocieszać. Wątpiącym dobrze radzić.

2. Świetni Państwo Nowakowie – przyjęli podróżnego pod swój dach

Marzec 2016

1. Św. Piotr Calungsod – FILIPINY: Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować 2. Świetny Janek – zatrudnił człowieka po odsiadce Kwiecień 2016 1. Św. Róża z Limy – PERU: Spragnionych napoić. Nagich przyodziać

2. Świetna Anka – nakarmiła głodnego

Maj 2016

1. Św. Juan Diego – MEKSYK: Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczac

2. Świetna babcia Melania – dobrze doradziła wnuczkowi

Czerwiec 2016

1. Św. Józe␣na Bakhita – SUDAN: Modlić się za żywych i umarłych. Urazy chętnie darować 2. Świetny Adaś (dziecko) – wybaczył bratu Lipiec 2016 1. Papież Franciszek – RZYM: Otwórz serce na miłosierdzie Jezusa

2. Świetni Wolontariusze – odwiedzili chorych

TeoBańkologia

Ksiądz Teodor to pasjonat Dobrej Nowiny, swoimi prezentacjami motywuje i zachęca do kreatywności i rozwijania swoich talentów na chwałę Bożą i pożytek ludzi 🙂 Ks. Teodor prezentuje swoje umiejętności, które wykorzystuje na rekolekcjach, konferencjach itp… Nowa ewangelizacja to nowe formy przekazu, to nowe sposoby dotarcia do każdego odbiorcy.